Regulamin Serwisu Drukarek

– Serwis Drukarek CHROMATIKA wykona nieodpłatną ocenę kosztów naprawy dostarczonego sprzętu.
– Serwis Drukarek CHROMATIKA zrealizuje naprawę zatwierdzoną przez Klienta z należytą starannością gwarantującą prawidłowe działanie sprzętu.
– W przypadku zaschniętych głowic, Serwis Drukarek CHROMATIKA informuje, że próba udrożnienia głowicy może zakończyć się niepowodzeniem i jej całkowitą nieużytecznością. Próba udrożnienia podejmowana jest na pełną odpowiedzialność Klienta.
– W przypadku uszkodzeń elektronicznych (płyty główne itp.) Serwis Drukarek CHROMATIKA informuje, że próba naprawy może zakończyć się niepowodzeniem i jej całkowitą nieużytecznością. Próba naprawy podejmowana jest na pełną odpowiedzialność Klienta
– Serwis Drukarek CHROMATIKA udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę, oraz gwarancji na wykorzystane części (zależnej od producenta).
– Sprzęt należy odebrać najpóźniej do 1 miesiąca od daty zakończenia zlecenia. Po tym terminie naliczane będą opłaty magazynowe w wysokości 5 zł netto / dzień.
– Sprzęt nieodebrany po 3 miesiącach od daty zakończenia zlecenia, przechodzi na własność zleceniobiorcy.
– Potwierdzenie uprawnia do odbioru sprzętu tylko w godzinach otwarcia serwisu. Potwierdzenie jest jedyną podstawą do wydania sprzętu przez serwis. Serwis nie odpowiada za ewentualne skutki wynikłe ze zgubienia potwierdzenia.
– W przypadku zgubienia potwierdzenia jedyną osobą uprawnioną do odbioru jest osoba zgłaszająca sprzęt do naprawy. Sprzęt zostaje wtedy wydany po okazaniu dowodu tożsamości osoby odbierającej
– Zlecając wykonanie wyceny Klient akceptuje powyższy regulamin.