REGULAMIN

Regulamin Serwisu Drukarek

- Serwis Drukarek CHROMATIKA wykona nieodpłatną ocenę kosztów naprawy dostarczonego sprzętu.

- Serwis Drukarek CHROMATIKA zrealizuje naprawę zatwierdzoną przez Klienta z należytą starannością gwarantującą prawidłowe działanie sprzętu.

- W przypadku zaschniętych głowic, Serwis Drukarek CHROMATIKA informuje, że próba udrożnienia głowicy może zakończyć się niepowodzeniem i jej całkowitą nieużytecznością. Próba udrożnienia podejmowana jest na pełną odpowiedzialność Klienta.

- W przypadku uszkodzeń elektronicznych (płyty główne itp.) Serwis Drukarek CHROMATIKA informuje, że próba naprawy może zakończyć się niepowodzeniem i jej całkowitą nieużytecznością. Próba naprawy podejmowana jest na pełną odpowiedzialność Klienta

- Serwis Drukarek CHROMATIKA udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę, oraz gwarancji na wykorzystane części (zależnej od producenta).

- Sprzęt należy odebrać najpóźniej do 1 miesiąca od daty zakończenia zlecenia. Po tym terminie naliczane będą opłaty magazynowe w wysokości 5 zł netto / dzień.

- Sprzęt nieodebrany po 3 miesiącach od daty zakończenia zlecenia, przechodzi na własność zleceniobiorcy.

- Potwierdzenie uprawnia do odbioru sprzętu tylko w godzinach otwarcia serwisu. Potwierdzenie jest jedyną podstawą do wydania sprzętu przez serwis. Serwis nie odpowiada za ewentualne skutki wynikłe ze zgubienia potwierdzenia.

- W przypadku zgubienia potwierdzenia jedyną osobą uprawnioną do odbioru jest osoba zgłaszająca sprzęt do naprawy. Sprzęt zostaje wtedy wydany po okazaniu dowodu tożsamości osoby odbierającej

- Zlecając wykonanie wyceny Klient akceptuje powyższy regulamin.